Reporting of Scientific Officer

क्रम संख्या नाम पद फ़ोन नंबर
1 डॉ. सुचिता निनावे वैज्ञानिक `जी’ 011-24363722
2 डॉ (श्रीमती) अलका शर्मा वैज्ञानिक `जी’ 011-24363699
3 डॉ (श्रीमती) मीनाक्षी मुंशी वैज्ञानिक `जी’ 011-24361035
4 श्री सुदीप सरीन वैज्ञानिक `जी’ 011-24362931
5 डॉ. अनामिका गंभीर वैज्ञानिक `एफ’ 011-24363665
6 डॉ संध्या आर. शेनॉय वैज्ञानिक `एफ’ 011-24367192
7 डॉ गुलशन वाधवा वैज्ञानिक `एफ’ 011-24369612
8 डॉ नितिन कुमार जैन वैज्ञानिक `ई ' 011-24365972
9 डॉ संगीता महेश कस्तूरे वैज्ञानिक `एफ’ 011-24365438
10 डॉ. अमित पी. पारिख वैज्ञानिक `ई ' 011-24369611
11 डॉ. गरिमा गुप्ता वैज्ञानिक `ई ' 011-24369385
12 डॉ ज्योति मलिक लोगानी वैज्ञानिक `ई ' 011-24362329
13 डॉ. मनीष राणा वैज्ञानिक `ई ' 011-24363012
14 डॉ. कलावनी गणेशन वैज्ञानिक `ई ' 011-24365321
15 डॉ. संजय कालिया वैज्ञानिक `ई ' 011-24362338
16 डॉ. वैशाली पंजाबी वैज्ञानिक `ई ' 011-24362338
17 डॉ. सुरक्षा एस. दीवान वैज्ञानिक `ई ' 011-24363760
18 डॉ. मनोज सिंह रोहिल्ला वैज्ञानिक `ई ' 011-24363726
19 डॉ. शाहज उद्दीन अहमद वैज्ञानिक `ई ' 011-24364065
20 डॉ. नीलू श्रीवास्तव वैज्ञानिक `ई ' 011-49166740
21 डॉ. काकली डे दासगुप्ता वैज्ञानिक `ई ' 011-24362338
22 डॉ विनीता नितिन चौधरी वैज्ञानिक `ई ' 011-24362338
23 डॉ. ओंकार नाथ तिवारी वैज्ञानिक `ई ' 011-24361290
24 डॉ अडांकी वामसी कृष्णा वैज्ञानिक `ई ' 011-24363725
25 डॉ. मनोज कुमार मोदी वैज्ञानिक `ई '
26 डॉ. रजनीश कुमार गौड़ वैज्ञानिक `ई ' 011-24362338